Νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων προτείνει η FDA

Νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων προτείνει η FDA

Nέο κανονιστικό πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων προτείνει η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία “Food & Drug Administration (FDA)” των ΗΠΑ. H προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονης τυποποιημένης καταγραφής και αρχειοθέτησης, ωθώντας τη βιομηχανία του κλάδου στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που παράγει.

Η FDA ετοιμάζει επίσης την έκδοση σχεδίου Λίστας Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, που θα ταυτοποιεί όλα τα τρόφιμα στα οποία θα τύχουν εφαρμογής οι πρόσθετες προδιαγραφές.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί πρόσθετες προδιαγραφές ταυτοποίησης της ιχνηλασιμότητας συγκεκριμένων τροφίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, με έμφαση σε κομβικής σημασίας δεδομένα, ξεκινώντας από την πρωτογενή πηγή παραγωγής και φτάνοντας μέχρι το τελικό δίκτυο διανομής.

Η FDA θεωρεί ότι με το νέο πλαίσιο θα μπορεί να απομακρύνει ταχύτερα από την αγορά προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αρχική πηγή του προβλήματος.

Πληροφορίες από Ενημερωτικό Δελτίο του Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Ν.Υ.