Νέο πρόγραμμα στήριξης για το ρωσικό εμπάργκο

Νέο πρόγραμμα στήριξης για το ρωσικό εμπάργκο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για τα κοινοτικά φρούτα και τα λαχανικά που επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργκο. Αυτή η δεύτερη έγκριση ενισχύσεων δεν αντικαθιστά την πρώτη, αλλά την επεκτείνει.

Ως είναι γνωστό ανέσταλη η επείγουσα βοήθεια που είχε αποφασισθεί μετά την ρωσική απαγόρευση ,καθώς αμφισβητήθηκαν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από ορισμένες χώρες.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών είχε τονίσει οτι η εξειδίκευση των κονδυλίων για την απόσυρση, την «πράσινη απόσυρση» και την μη συγκομιδή κατά προϊόν και κατά κράτος-μέλος  θα πρέπει να προσδιορίζεται σε ποσοστό της παραγωγής τους με βάσει τον μεσοσταθμικό μέσο όρο του εξαχθέντος προϊόντος την τελευταία τριετία προς Ρωσία και όχι με την αρχή του «πρώτου αιτούντος» μέχρι την εξάντληση του κονδυλίου στο σύνολο της Ε.Ε. Στην άποψη αυτή συμφώνησαν και οι Ισπανοί και υποβλήθηκε ξανά στις 11/9 δια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εμπόρων Φρούτων και Λαχανικών EUCOFEL προς τον Επίτροπο Γεωργίας προκειμένου να την λάβει υπόψη του στο υπό παρουσίαση νέο σύστημα .

Πλέον το νέο πρόγραμμα παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρότερων κριτηρίων και ορίζει επίσης συγκεκριμένες ποσότητες για κάθε κράτος μέλος, βάσει των εξαγωγών προς την Ρωσία για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν στην λίστα του Κανονισμού, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νέου Κανονισμού (στις αρχές της επόμενης εβδομάδας).

Οι ποσότητες που εγκρίθηκαν για την χώρα μας είναι μεν μειωμένες έναντι των αφιχθέντων στην Ρωσία το 2013 ποσοτήτων πλην όμως κρίνονται ως ικανοποιητικές. Χρειάζεται όμως ο εμπλουτισμός τους και με άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην λίστα.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών μέσω του ειδικού Συμβούλου κ. Πολυχρονάκη εκφράζει την ικανοποίηση του και χαιρετίζει την υιοθέτηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) προτάσεων θεσμικών οργάνων των παραγωγικών τάξεων αναγνωρίζοντας την σωστή προσέγγιση και πρότασή τους κατά την διαμόρφωση της πολιτικής της  .