Αναζητούνται λύσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Αναζητούνται λύσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Συνάντηση με τον Υπουργό Αναπληρωτή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη είχαν σήμερα το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των δήμων που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, προκειμένου να του εκφράσουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ουδέποτε έλαβαν τα χρήματα που τους αναλογούν.

Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία, οδηγώντας στο μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή/και εκπομπών CO2, με απώτερο σκοπό την επαναληψιμότητα των παραπάνω πιλοτικών Δράσεων για όλη την επικράτεια.

Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 42 προτάσεις, ενώ αξιολογήθηκαν θετικά μόνο 7 που είχαν τους πληρέστερους και πλέον ωφέλιμους φακέλους.

Oι εκπρόσωποι των επιλεγμένων δήμων εξήγησαν στον Υπουργό Αναπληρωτή Γιάννη Τσιρώνη ότι οι δήμοι ανταποκρίθηκαν πλήρως στην διαδικασία ωρίμανσης των έργων, στο περιορισμένο χρονικό περιθώριο των έξι μηνών που όριζε το πρόγραμμα (έως την 31/12/2013), διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ανθρώπινο δυναμικό και πολύτιμους οικονομικούς πόρους.

«Μέχρι σήμερα όμως καμία πράξη δεν εντάχθηκε ενώ οι σχετικές διαδικασίες παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης από την πλευρά του δεσμεύθηκε να ανταποκριθεί στο αίτημά τους και να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα και για άλλες περιοχές.

Το αρχικό πρόγραμμα ήταν για 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επτά κοινότητες που επελέγησαν συμπλήρωσαν μόνο 37 εκατομμύρια ευρώ.