ΕΛΓΑ: Νέο θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης παραγωγής

Η υποχρεωτική ασφάλιση της ζημιάς στην ηρτημένη παραγωγή από πυρκαγιά, η προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από εντομολογικές προσβολές στο βαμβάκι, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση της ζημιάς από χαλάζι στο στάδιο της ανθοφορίας στα καρποφόρα δένδρα, είναι στα βασικά σημεία της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ για την νέα προγραμματική περίοδο έως το 2020.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την διοίκηση του ασφαλιστικού οργανισμού, υπήρξαν ομάδες εργασίας για το θέμα της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, οι προτάσεις των οποίων έχουν υιοθετηθεί σχεδόν στο σύνολό τους και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • επιδότηση του ασφαλίστρου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΥπΑΑΤ,
  • αξιοποίηση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα για την κάλυψη του κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο λογαριασμός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις εισφορές των αγροτών και
  • επέκταση της ενεργητικής προστασίας στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.

Για το θέμα της τελικής εφαρμογής των παραπάνω, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό του αναπληρωτή υπουργού Μ. Χαρακόπουλου, εκκρεμεί η ολοκλήρωση αναλογιστικής μελέτης, εντός του 2014.

Στέφανος Παπαπολυμέρου, ΠΑΣΕΓΕΣ