Νέοι Γεωργοί: Όλες οι πληρωμές σε νέους και παλιούς δικαιούχους μέχρι 31/12

Νέοι Γεωργοί: Όλες οι πληρωμές σε νέους και παλιούς δικαιούχους μέχρι 31/12

Με επιπλέον κονδύλια ύψους 57.010.657 € αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Έτσι η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε στα 362.000.000 €.

Στο ανωτέρω ποσό τα 314.940.000 € αποτελούν τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα 47.060.000 € την εθνική συμμετοχή της χώρας μας.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων η εκταμίευση της α’ δόσης 70% για τους Νέους Γεωργούς θα γίνει μέχρι 31-12-2014. Επίσης, μέχρι 31-12-2014 θα γίνουν οι πληρωμές για τους παλιούς δικαιούχους του μέτρου ενίσχυσης Νέων Αγροτών για εκείνους που οι γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν κρίνει ότι εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης υλοποίησης του Προγράμματος.

Διαβάστε επίσης:

Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων