Νέοι Γεωργοί: Ποιοι θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση

Νέοι Γεωργοί: Ποιοι θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση

Σπήλιος Λ. Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας – MSc Αγρομετεωρολογίας

Αν και η προκήρυξη του Μέτρου για τους Νέους Γεωργούς προγραμματίζεται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο, καλό θα ήταν όσοι νέοι σκοπεύουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να εντοπίσει τα σημεία που θα του επιτρέψουν όχι μόνο να τηρεί τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης αλλά να διεκδικήσει μια υψηλή βαθμολογία που θα του δώσει το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Πολλές και σημαντικές είναι οι αλλαγές που έγιναν στο νέο Πρόγραμμα, κάποιες από τις οποίες είναι:

 • Η προκήρυξη του μέτρου καθώς και η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας.
 • Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός ΔΕΝ αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
 • Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

11111

Τα φυσικά πρόσωπα την ημέρα που θα υποβάλουν την αίτηση θα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Μέτρου.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
 • Να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.
 • Να MHN είναι μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λ.π.
 • Να είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ.
 • Να MHN έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ.
 •  Να MHN έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Η γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
 • Να έχει δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

 • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι είναι η τυπική απόδοση – Παραδείγματα

γεωργια-φυση

Πριν προχωρήσουμε στα κριτήρια βαθμολόγησης θα πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια της τυπικής απόδοσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η τυπική απόδοση εκφράζεται σε ευρώ και απεικονίζει το οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τυπική Απόδοση

=

Συντελεστής τυπικής απόδοσης (εξαρτάται από την καλλιέργεια/εκτροφή)

x

Αριθμός μονάδων (πχ εκτάρια, κεφαλές ζώων, κυψέλες)

Παραδείγματα

1ο Παράδειγμα:

Νέος γεωργός έχει στην κατοχή του αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων (5 εκτάρια) με ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου.

Ο συντελεστής τυπικής απόδοσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι 1882.

Τυπική Απόδοση: Συντελεστής τυπικής απόδοσης x εκτάρια

Άρα, 1882 Χ 5=  9.410 €

2ο Παράδειγμα:

Νέος γεωργός έχει στην κατοχή του αμπελώνα 20 στρεμμάτων (2 εκτάρια) για παραγωγή οίνων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ).

Ο συντελεστής τυπικής απόδοσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι 3585.

Άρα, Τυπική Απόδοση: 3585 Χ 2=  7.170 €

Στην περίπτωση αυτή, ο γεωργός ΔΕΝ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, διότι η τυπική απόδοση της γεωργικής του εκμετάλλευσης είναι μικρότερη από 8.000 €

3ο Παράδειγμα:

Νέος γεωργός έχει στην κατοχή καλλιέργεια αρωματικών φυτών έκτασης 25 στρεμμάτων (2,5 εκτάρια) και 60 ιδιόκτητες κυψέλες.

Ο συντελεστής τυπικής απόδοσης για τα αρωματικά είναι 1505 και για τις μέλισσες 74.

Άρα, Συνολική Τυπική Απόδοση: 1.505 Χ 2,5 + 74 Χ 60= 3.762,5 + 4,440 =  8.202,5 €

Ορισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης

Χωρίς-τίτλοΧωρίς-τίτλο

Κριτήρια βαθμολόγησης

βαθμολογια-στοχοι

Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος νέος αγρότης αν θέλει να έχει ελπίδες ένταξης στο πρόγραμμα είναι 45 μόρια. Ωστόσο, τα 45 μόρια δεν δίνουν πολλές πιθανότητες να επιλεχθεί. Για να αυξήσει τις πιθανότητες θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει όσο το δυνατόν υψηλότερη βαθμολογία.

Ποιοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία;

1ον: Όσοι διαθέτουν ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο.

Όσο περισσότερο ποσοστό ιδιόκτητης γεωργικής γης ή/και ζωικού κεφαλαίου (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) διαθέτει ο νέος γεωργός/κτηνοτρόφος τόσο περισσότερη βαθμολογία θα συγκεντρώνει.

Παράδειγμα 1ο

Νέος γεωργός διαθέτει ΜΟΝΟ ιδιόκτητη γεωργική γη (100%).

Θα λάβει 12 μόρια (12% x 100).

Παράδειγμα 2ο

Νέος γεωργός έχει στην κατοχή του 50 στρέμματα ελαιώνα για την παραγωγή ελαιολάδου. Από αυτά τα 20 στρέμματα είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα 30 στρέμματα μισθωμένα. Η τυπική απόδοση των ιδιόκτητων 20 στρ. είναι 3764 € (1882 x 2).

Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης (50 στρ.) είναι  9.410 € (1882 x 5).

Άρα το ποσοστό της τυπικής απόδοσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη είναι 40%.

Ο νέος γεωργός θα λάβει 4,8 μόρια (12% x 40).

2ον  Όσοι κατέχουν Πτυχίο-Τίτλο Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης.

Εάν για παράδειγμα κάποιος υποψήφιος νέα γεωργός έχει πτυχίο από Γεωπονική Σχολή θα λάβει επιπλέον 10 μόρια.

Όσοι ΔΕΝ κατέχουν κάποιο σχετικό πτυχίο δεν θα λάβουν μόρια και παράλληλα οφείλουν, εφόσον ενταχθούν στο Πρόγραμμα, να αποκτήσουν βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση ενίσχυσης.

3ον Όσοι κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μεγάλες τυπικές αποδόσεις

 • Για παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) από 8.000€  έως και 10.000 € ο νέος γεωργός θα λάβει 5 μόρια.
 • Για παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) από 10.001€  έως και 15.000 € ο νέος γεωργός θα λάβει 8 μόρια.
 • Για παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) από 15.001€  έως και 25.000 € ο νέος γεωργός θα λάβει 10 μόρια.

Επίσης, υψηλή βαθμολογία θα λάβουν όσοι:

 • Έχουν χαμηλό ατομικό και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα.
 • Ήταν άνεργοι πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης.
 • Συμμετέχουν σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών.
 • Κατοικούν σε μικρά νησιά ή σε ορεινές περιοχές και σε  Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με μικρό πληθυσμό.
 • Ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με την αιγοπροβατοτροφία, ή την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, ή την παραγωγή ζωοτροφών, ή καλλιεργούν φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.
 • Παράγουν ποιοτικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τέλος, κάθε Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να ορίσει τα δικά της κριτήρια και σχετική βαθμολογία σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει, αλλά πάντα στο πλαίσιο που ορίζει το Πρόγραμμα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΓΡΟBUSINESS