Νέοι Γεωργοί: Σε ποιες Περιφέρειες θα ενταχθούν όλοι οι υποψήφιοι | Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Νέοι Γεωργοί: Σε ποιες Περιφέρειες θα ενταχθούν όλοι οι υποψήφιοι | Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Συνολικά 524,7 εκατ. € θα διατεθούν τελικά στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών προκειμένου να ικανοποιηθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσφατη πρόσκληση του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Το αρχικό ποσό της Πρόσκλησης ανέρχονταν σε 420 εκατ. € αλλά το έντονο ενδιαφέρον από πλευράς νέων γεωργών και οι 17.488 αιτήσεις που τελικά υποβλήθηκαν εκτόξευσαν το αιτούμενο ποσό στήριξης στα 629 εκατ. €. 

Επισημαίνεται ότι η αρχική κατανομή δεν καλύφθηκε από τη ζήτηση σε τέσσερις περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική, Ήπειρος) με αποτέλεσμα 20 εκατ. ευρώ να ανακατανεμηθούν σε άλλες Περιφέρειες όπου σημειώθηκε έντονο ενδιαφέρον.

Επίσης, επιπλέον 4,5 εκ. ευρώ θα διοχετευτούν για την ικανοποίηση της δέσμευσης για πλήρη ένταξη των υποψηφίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της  Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Επισημαίνεται ότι εκτός της Δυτικής Μακεδονίας πλήρη ένταξη των υποψηφίων έχει επιτευχθεί και για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.