Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο γεωργικό επάγγελμα...

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών-Σημαντική Ευκαιρία Ενίσχυσης

[icon_teaser style=”full_color” type=”edit”]

Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο

[/icon_teaser]

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα των

Νέων Γεωργών,

Μέτρο 112

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Πριμοδότηση 10.000 € – 20.000 €

 για εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Αιτήσεις από 18 Μαρτίου έως 16 Μαΐου 2014

140.000.000 € για ενίσχυση περίπου 7.000 Νέων Γεωργών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Ηλικία 18-40 ετών.
  • Μόνιμοι κάτοικοι ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού ή Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
  • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
  • Συνολικό οικογενειακό εισόδημα ως 22.500 € εξαιρούμενων των εισοδημάτων που το 2014 παύουν να υφίστανται λόγω διακοπής δραστηριότητας (διακοπή επαγγέλματος σε ΔΟΥ, απόλυση, παραίτηση κτλ).
  • Ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα ως 15.000 €.
  • Αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
  • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών που έχει εκπονηθεί από Γεωτεχνικό.

Η ομάδα γεωπόνων μελετητών της Ελληνικής Γεωργίας διαθέτοντας άριστη κατάρτιση και εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και τη συμπλήρωση φακέλων για συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, με τη συνεργασία και εξωτερικών συνεργατών, μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητάς σας για το μέτρο των Νέων Γεωργών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο γεωργικό επάγγελμα, ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που ζούμε.

Η επιλογή ικανών και κατάλληλων συμβούλων-μελετητών είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή έκβαση της αίτησής σας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα βασικά στοιχεία για την επένδυσή σας, ώστε να βρούμε μαζί τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας, να ξεκινήσουμε έγκαιρα την συμπλήρωση του φακέλου της αίτησής σας, αλλά επίσης να συζητήσουμε, να βρούμε λύσεις και ιδέες για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής σας πέρα από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Φιλοδοξούμε να γίνουμε οι καλύτεροι συνεργάτες στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα βιώσιμο επαγγελματικό μέλλον, μια κερδοφόρα αγροτική επιχείρηση.

[icon_teaser style=”full_color” type=”edit”]

Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο

[/icon_teaser]