Υποβολή νέου φακέλου για την πιστοποίηση του γύρου ως ΠΓΕ

Υποβολή νέου φακέλου για την πιστοποίηση του γύρου ως ΠΓΕ

Την κατοχύρωση του Γύρου ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) θα διεκδικήσουν μέσω της από κοινού κατάθεσης φακέλου πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ελληνική Βιομηχανία Κρέατος, Ομοσπονδία Χοιροτρόφων Ελλάδος και Εθνική Διεπαγγελματική Κρέατος κατέληξαν σε συμφωνία και αποφάσισαν να επανακατατεθεί ο φάκελος διεκδίκησης ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), με ορίζοντα τα τέλη Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο ο  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), λόγω διαφωνιών με τους άλλους φορείς, είχε υποβάλει μεμονωμένα φάκελο κατοχύρωσης του Γύρου ως ΕΠΙΠ ως ελάχιστη προστασία, έναντι του σφετερισμού του προϊόντος από αθέμιτες, διεθνείς πρακτικές, προκαλώντας τις ενστάσεις τόσο της ΕΔΟΚ όσο και της Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων.