Νέος Πρόεδρος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος

Νέος Πρόεδρος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος

Στην Προεδρία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), εξελέγη ο κ. Αλέξιος Υφαντής (Πρόεδρος της Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ), διαδεχόμενος τον κ. Παναγιώτη Νίκα, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της πρόσφατης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Γεώργιος Γιατράκος.

Η πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2015 – 2018 έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υφαντής Αλέξιος Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δομαζάκης Εμμανουήλ CRETA FARM ΑΒΕΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπακιρλή Δέσποινα Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σκαρίμπας Στυλιανός ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
ΤΑΜΙΑΣ Γιατράκος Γεώργιος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ Δημητρίου Ευάγγελος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΜΕΛΗ Νίκας Παναγιώτης ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ