Από 1/1/2014 θα τεθεί σε ισχύ στη Νότια Κορέα, νέο νομοθετικό καθεστώς για τις ετικέτες των εισαγόμενων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας...

Ν. Κορέα: Stop στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων

Από 1/1/2014 θα τεθεί σε ισχύ στη Νότια Κορέα, νέο νομοθετικό καθεστώς για τις ετικέτες των εισαγόμενων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στις εισαγωγές τους, τις οποίες στην πράξη θα καταστήσει αδύνατες.

Μέχρι τώρα η Κορέα έκανε δεκτές τις ευρωπαϊκές επίσημες πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων. Όμως, από 1/1/2014 θα γίνονται δεκτές μόνο οι πιστοποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με το κορεατικό σύστημα. Επομένως, τα προϊόντα που δεν έχουν κορεατική πιστοποίηση δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά με την ένδειξη «βιολογικά». Πάντως, η ευρωπαϊκή σήμανση μπορεί να υπάρχει παράλληλα με την Κορεατική.

Βέβαια, τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά αποθέματα, όπως και τα προϊόντα που θα συνοδεύονται από φορτωτικά έγγραφα με ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2014, θα συνεχίσουν να πωλούνται ως βιολογικά μέχρι να εξαντληθούν.

Σαν μεταβατικό μέτρο, η Κορέα θα συνεχίσει να επιτρέπει την εισαγωγή ενός πίνακα προϊόντων, ο οποίος επισυνάπτεται, υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται για πρώτες ύλες, για την παραγωγή τελικών προϊόντων από εγχώριες βιομηχανίες.

Από 1/1/2014 θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις της Κορέας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύναψη συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιήσεων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Το ίδιο θα συμβεί και με άλλους εμπορικούς της εταίρους, όπως οι ΗΠΑ.

Επειδή οι διαπραγματεύσεις αυτές θα κρατήσουν πάνω από ένα έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλους εμπορικούς εταίρους της Κορέας, ασκούν πίεση να υπάρξει μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές οι ξένες πιστοποιήσεις. Μέχρι τώρα, πάντως, οι Κορεατικές αρχές αρνήθηκαν να κάνουν δεκτό αυτό το αίτημα.

Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγείς μας θα υποχρεωθούν να διαγράψουν την ένδειξη «βιολογικά», διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η εισαγωγή τους στην Κορέα, για τα φορτία που θα αποσταλούν μετά την 1/1/2014.

Να σημειωθεί ότι οι μόνες ευρωπαϊκές εταιρείες πιστοποίησης, που έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το κορεατικό σύστημα, είναι η ολλανδική «Control Union» http://certification.controlunion.com/contactus.aspx και η γαλλική «Εcocert», http://www.ecocert.com/contact.