Νότια Κορέα: Νέο καθεστώς εισαγωγής βιολογικών προϊόντων

Από 1/1/2014 ετέθη σε ισχύ νέο νομοθετικό καθεστώς για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, το οποίο επιβάλει την υποχρέωση πιστοποίησης σύμφωνα με το κορεατικό σύστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) υπάρχουν μόνο δυο εταιρείες που έχουν αναγνωριστεί από το κορεατικό σύστημα, η γαλλική Ecocert και η ολλανδική Control Union.

Επειδή υπάρχει κίνδυνος διακοπής των εισαγωγών, μετά από πιέσεις των εμπορικών της εταίρων, η κορεατική κυβέρνηση υιοθέτησε μια μεταβατική περίοδο (educational period) μη επιβολής του νέου νόμου, διάρκειας 6 μηνών (μέχρι 30/6/2014). Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θα μπορούν να κυκλοφορούν ως βιολογικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των χωρών προελεύσεως τους. Κατά την περίοδο αυτή δεν θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει ο νόμος, αλλά απλώς θα γίνονται συστάσεις για συμμόρφωση.

Από 1/7/2014 όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το κορεατικό σύστημα. Τα ήδη κυκλοφορούντα προϊόντα πρέπει να αποσυρθούν ή να σβήσουν την ένδειξη «βιολογικής καλλιέργειας».

Εξαίρεση, αποτελούν τα προϊόντα που εισήχθησαν πριν από την 1/1/2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νομικού καθεστώτος, τα οποία θα μπορούν να διατίθενται μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους.

Η Ε.Ε. προτίθεται να αρχίσει σύντομα διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών. Πιθανότατα, θα χρειασθεί να ασκηθεί πίεση για παράταση της μεταβατικής περιόδου. Οι ΗΠΑ ήδη κίνησαν τη διαδικασία για τη σύναψη παρόμοιας συμφωνίας.