Ντοματάκι Σαντορίνης: Στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών

Στο “μικροσκόπιο” των ερευνητών του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) μπήκε το ντοματάκι Σαντορίνης.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος NUTRITOM, η ερευνητική ομάδα ανάλυσης βιο-δεδομένων μεγάλου όγκου του ΙΝΕΒ αναλύει για πρώτη φορά, το σύνολο των γονιδίων από το ντοματάκι Σαντορίνης για να κατανοήσει και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα που το κάνουν να ξεχωρίζει ως ποικιλία.

Απώτερη επιδίωξη είναι να κατανοηθεί ο ρόλος των γονιδίων και να δημιουργηθούν τα μοριακά εργαλεία που θα επιτρέψουν να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ποικιλιών ντομάτας, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα αλλά και την προστασία του προϊόντος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσονται υποδομές και πρωτοποριακά εργαλεία βιοπληροφορικής που δίνουν την δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analysis) για τη λεπτομερή και σε βάθος κατανόηση των γενετικών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η ερευνητική ομάδα του ΙΝΕΒ, δουλεύοντας με τεχνικές αλληλούχισης του συνόλου των γονιδίων φυτών και ζώων, έχει ήδη συμβάλλει με την έρευνά της στην προστασία μια πλειάδας ελληνικών προϊόντων από ελληνικές αυτόχθονες φυλές ζώων, ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, οσπρίων και ελιάς δημιουργώντας παράλληλα γενωμικές βάσεις δεδομένων για μελλοντική χρήση από ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα βασικά αποτελέσματα των μελετών έχουν προοπτική μεταφοράς σε βελτιωτικά προγράμματα υψηλής οικονομικής σημασίας για τη χώρα, αποσκοπώντας έτσι στην υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να προστατεύσουν τις παραγωγές τους.