Ο εχθρός της νεαρής βλάστησης της ελιάς

Η μαργαρόνια είναι έντομο που προσβάλλει τη νεαρή βλάστηση κυρίως, αλλά μερικές φορές προσβάλλει και καρπούς, περισσότερο στα σημεία επαφής τους, παρά μεμονωμένους καρπούς ελιάς.

Οι προνύμφες του εντόμου προσβάλλουν τις τρυφερές κορυφές των βλαστών, κλειστά άνθη αλλά και πράσινους καρπούς.

μαργαρονια1

Σοβαρές ζημιές παρατηρούνται κυρίως στους νεοσύστατους ελαιώνες (νεαρά δενδρύλλια), στους βαριά κλαδεμένους ελαιώνες και στα εμβόλια, αν και μπορούν επίσης να εντοπιστούν μεγάλα φυτά με υψηλά ποσοστά προσβλημένων βλαστών.

Τα τελευταία προνυμ­φικά στάδια του εντόμου μπορούν να τραφούν από ολόκληρο το φύλλο ακόμη και τη κεντρική νεύ­ρωσή του, ενώ στις χρονιές με υψηλό ποσοστό ατόμων τρέφονται ακόμη και από τους νεαρούς καρ­πούς που βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης.

Τα ακμαία αυτού του λεπιδο­πτέρου τα παρατηρούμε στον ελαιώνα σχεδόν ολόκληρη την βλαστική περίοδο, κυρίως όμως στη διάρκεια του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου­, Οκτωβρίου.

μαργαρονια

Αντιμετώπιση

Εαν κριθεί απαραίτητη μπορεί να γίνει χημική αντιμετώπιση του εντόμου τον Απρίλιο με τις πρώτες προσβολές στη νέα βλάστηση και τον Ιούνιο με την δραστηριοποίηση της δεύτερης γενιάς. Εάν ο εχθρός συνεχίσει να δραστηριοποιείται μια τρίτη επέμβαση τον Αύγουστο ίσως είναι απαραίτητη.

Στην πρώτη επέμβαση να προτιμώνται προϊόντα ήπιας δράσης που δεν καταστρέφουν τους φυσικούς εχθρούς του εντόμου όπως οι βάκιλοι ή άλλα μικροβιακά σκευάσματα ή ρυθμιστές ανάπτυξης.