Ο κλιματικός άτλαντας της Ελλάδας

Ο κλιματικός άτλαντας της Ελλάδας

«Ο κλιματικός άτλαντας της Ελλάδας αναμένεται να συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην οικονομία και την καθημερινή ζωή, παρέχοντας σημαντικά δεδομένα για τη λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη βιομηχανία, τον κτηριακό τομέα, τη διαχείριση των μεταφορών, τις υποδομές και τη γεωργία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής παροχής υπηρεσιών της ΕΜΥ Μανώλης Αναδρανιστάκης με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου ψηφιακού κλιματικού άτλαντα της Ελλάδας για την τριακονταετία 1971-2000.

Ο άτλαντας δημιουργήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Άννας Μαμάρα, η οποία έκανε και την παρουσίασή του.

Επίσης, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την μελέτη της κλιματικής αλλαγής, καθώς η μελέτη των κλιματικών αλλαγών στη χώρα μας απαιτεί κλιματικό Άτλαντα με τις κανονικές τιμές των περιόδων 1961-1990 και 1971-2000 που αποτελούν τη βάση σύγκρισης, ενώ εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο κ. Αναδρανιστάκης, ως παραδείγματα για τη χρησιμότητα του Εθνικού Κλιματικού Άτλαντα μπορούν να αναφερθούν, ο προσδιορισμός περιοχών κατάλληλων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για την υποστήριξη σχεδιασμού διαχείρισης υδάτινων αποθεμάτων και εκτίμηση αναγκών.

Επίσης μπορεί να φανεί χρήσιμος στην εισαγωγή στοιχείων «βάσης» για την υδρολογική μοντελοποίηση λεκανών απορροής ποταμών, την υποστήριξη σχεδιασμού μεγάλων κατασκευαστικών έργων, ακόμα και για τον προσδιορισμό περιοχών βάσει γεωγραφικών και μετεωρολογικών κριτηρίων π.χ. για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Επιπλέον, αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση μαθητών – φοιτητών για το κλίμα της Ελλάδας, αλλά και στον τομέα του τουρισμού για την ενημέρωση επισκεπτών για τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Δείτε τον ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εδώ