Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο Σεπτέμβριος του 2020 ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος.

Εκτός από τον Σεπτέμβριο, τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι η περίοδος από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2020 ήταν πιο θερμή από την ίδια περίοδο το 2019, το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Σεπτέμβριος ακολουθεί την ίδια πορεία με τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Ιούνιο οι οποίοι ήταν οι πιο θερμοί που έχουν καταγραφεί ποτέ.