Οδηγίες για την πιστοποίηση των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Στη σύνταξη οδηγιών για την διαδικασία πιστοποίησης οίνων με ΠΟΠ, ΠΓΕ ενδείξεις και την πιστοποίηση ποικιλιακών οίνων προέβη το τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων ποτών της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ εξαιτίας αδικαιολόγητης ίσως σύγχυσης, που προκάλεσε πρόσφατα εκδοθείσα ΚΥΑ για το ίδιο θέμα.

Είναι γεγονός ότι με την νέα ΚΥΑ επέρχονται αρκετές μεταβολές οι οποίες δεν σχετίζονται κυρίως με την διαδικασία πιστοποίησης, η οποία φέτος προβλέπεται να είναι η ίδια με τις μέχρι πέρσι διαδικασίες με την διαφορά της αυτόματης εγγραφής από τις ΔΑΟΚ στο Μητρώο εγκεκριμένων Επιχειρήσεων, των οινοποιείων που παράγουν ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους και της καταβολής του κόστους υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 της ΚΥΑ με αρ. 5833/155045/12.12.2013.

Βέβαια, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πριν την πιστοποίηση καθοδηγούν τις ΔΑΟΚ σε δειγματοληπτικές διασταυρώσεις ποσοστού 5% των Δηλώσεων παραγωγής σε σχέση με τις Δηλώσεις Συγκομιδής στο πλαίσιο του Διοικητικού Ελέγχου.

Δείτε τις οδηγίες εδώ.