Κρήτη: Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές NATURA 2000

Κρήτη: Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές NATURA 2000

Σκοπός του  «Οδηγού για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» είναι να παρουσιαστεί το Δίκτυο NATURA 2000 και οι περιοχές όπου υφίσταται απαγόρευση κυνηγιού στην Κρήτη, να επισημανθούν οι πιθανές επιπτώσεις από το κυνήγι, τόσο στην ορνιθοπανίδα όσο και γενικότερα στο περιβάλλον, να εξεταστούν οι παράπλευρες επιπτώσεις από την κυνηγετική δραστηριότητα στους οικοτόπους και στην άγρια ζωή, καθώς και να δοθούν τεχνικές οδηγίες για την ορθή πρακτική στο κυνήγι, τόσο στις προστατευόμενες περιοχές (όπου αυτό επιτρέπεται) όσο και γενικότερα στην Κρήτη.

Yλοποιήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διαβάστε και κατεβάστε τον Οδηγό εδώ.