Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Οικονομική στήριξη 5,4 εκατ. € θα χορηγηθεί σε 16 δικαιούχους που εντάχθηκαν στη Δράση 10.2.1, «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10, Υπομέτρο 10.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου (2014-2020).

Η οικονομική ενίσχυση αφορά:

  • την ενέργεια «Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» με οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες.
  • την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», με οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες.
  • την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», με οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες.
  • την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», με οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% . Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες.

Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι δικαιούχοι καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.