Οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού»

Οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού»

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού», ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν, διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ.) εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να υποβάλλουν προς το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), σχετικη αίτηση ένταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερο για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2018 εδώ.