Οι έντονες βροχοπτώσεις απάλλαξαν τους Βρετανούς γεωργούς από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών

Οι έντονες βροχοπτώσεις απάλλαξαν τους Βρετανούς γεωργούς από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών

Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν ως αποτέλεσμα τη καθυστέρηση στην προετοιμασία του εδάφους και τη σπορά των εαρινών καλλιεργειών, οδήγησε τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan να συμφωνήσει με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για χαλάρωση των κανόνων όσο αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο των διατάξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η απόφαση να προταθεί παρέκκλιση για τους παραγωγούς στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία και η χαλάρωση των κανόνων για τους γεωργούς σε τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας έρχεται να προστεθεί σε προγενέστερη απόφαση με την οποία εξαιρούνταν οι παραγωγοί στην Ιρλανδία από τους κανόνες της διαφοροποίησης καλλιεργειών.