Οι εξαγωγές ελληνικού οίνου σε Ε.Ε. και Τρίτες χώρες

Οι εξαγωγές ελληνικού οίνου σε Ε.Ε. και Τρίτες χώρες

Με δύο ταχύτητες κινούνται οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού όσον αφορά τους γενικούς προορισμούς του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Τρίτες Χώρες. Στασιμότητα των μεγεθών στην Ε.Ε. και ικανοποιητική ανάπτυξη στις Τρίτες Χώρες.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2017, κατόπιν επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ.

Συγκεκριμένα, πτώση (-2,37%) παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε ποσότητα ελληνικού κρασιού προς χώρες της Ε.Ε., ενώ πτώση κατά 1,86 % καταγράφεται και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5 ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην πτώση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γαλλία.

Ωστόσο, η αξία των ελληνικών εξαγωγών οίνου προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζει μικρή αύξηση της τάξης του 0,47%, ενώ σημαντική αύξηση της τάξης του 11,10% καταγράφεται σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

Βελτιωμένη επίσης παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά + 2,91% (2,07 €/kg /2016 – 2,13 €/kg /2017).

Τρίτες χώρες

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι σαφώς ικανοποιητικότερη και καταδεικνύει ότι το ελληνικό κρασί παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική, κυρίως στις χώρες του Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά, αποτέλεσμα (σχετικό ή απόλυτο) της απόδοσης των προγραμμάτων προβολής – προώθησης οίνων που υλοποιούνται στις προαναφερόμενες αγορές.

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 7,21% κατέγραψαν σε ποσότητα οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες, ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 13,40% σε σχέση και με το μέσο όρο της προηγούμενης 5 ετίας.

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με καλύτερο ρυθμό απόδοσης, αφού η αύξηση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες ανέρχεται σε 14,04%.

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της αξίας το 2017 σε σχέση με το μέσο όρο 5 ετίας (2012 – 2016) αποδεικνύει μια δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αφού καταγράφεται αύξηση κατά 32,26%, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές των Τρίτων Χωρών αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γεγονός που χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες οινοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε.

Η κατανάλωση οίνου παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά, με την Ευρώπη να δείχνει πτωτικά σημάδια λόγω κορεσμού και τις Τρίτες Χώρες να αυξάνουν την (χαμηλή) κατανάλωση τους, με ηγέτιδα χώρας τις Η.Π.Α.

Την ίδια ενθαρρυντική εικόνα παρουσιάζει και η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2017 παρουσιάζει αύξηση κατά 6,38% (4,35 €/kg/2016 – 4,65€/kg/2017), ενώ η αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία ανέρχεται σε 9,77%