Οι μεγάλες αγορές κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

Οι μεγάλες αγορές κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

Κατά γενική ομολογία, μεγάλες αγορές κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων είναι οι αγορές της Γερμανίας, Αυστρίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Καναδά, Αυστραλίας και ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι χώρες της Ε.Ε. το 2012 κατανάλωσαν προϊόντα αξίας 17 δις ευρώ με θετική μεταβολή +10% έναντι του 2011, οι ΗΠΑ 17,1 δις ευρώ με θετική μεταβολή +16% και ακολουθούν χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Στην Ευρώπη

Από τις χώρες της Ε.Ε κυριότερες καταναλώτριες βιολογικών προϊόντων αποτελούν η Γερμανία με κατανάλωση περίπου 5,85 δις ευρώ και θετική μεταβολή + 10%, η Μεγάλη Βρετανία με 3 δις ευρώ και θετική μεταβολή +5%, η Γαλλία με 2 δις ευρώ και θετική μεταβολή +9%.

Η Ελλάδα το 2012 κατανάλωσε βιολογικά προϊόντα της τάξεως 75 εκατ ευρώ περίπου.