Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς μελιού στον κόσμο – Στην 30η θέση η Ελλάδα

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς μελιού στον κόσμο – Στην 30η θέση η Ελλάδα

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών στον κόσμο το 2015 ήταν 2.099,5 εκατ. €. Πρώτη χώρα στις εξαγωγές μελιού, όπως και στην παραγωγή, είναι η Κίνα. Ακολουθούν η Νέα Ζηλανδία και η Αργεντινή.

Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας με πλεονασματικό ισοζύγιο εμπορίου της τάξης του 1,6 εκατ. €, παρόλο που στην παγκόσμια κατάταξη διατηρεί και στις δυο περιπτώσεις 9εισαγωγές-εξαγωγές) την 30η θέση.

Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς μελιού στον κόσμο – έτος:2015

Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών σημείωσαν κατά την περίοδο 2011-2015 η Ουκρανία (+244,6%), η ταϊλάνδη (+167,7%), η Νέα Ζηλανδία (+128,8%0 και το Μεξικό (+72,6%).

Όσον αφορά τις εισαγωγές, την πρώτη θέση το έτος 2015 καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία.

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς μελιού στον κόσμο – έτος:2015

Κατανάλωση μελιού

Στην Ευρώπη καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα μελιού στον κόσμο και ξεπερνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Τουρκία είναι οι υπόλοιπο σημαντικότεροι καταναλωτές μελιού στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το 2015 η κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού των ΗΠΑ ήταν 690 γρ. ενώ η απόλυτη κατανάλωση ήταν 221.000 τόνοι μελιού.