Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων στέλνουν τα στοιχεία των οφειλετών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων στέλνουν τα στοιχεία των οφειλετών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) μπορούν μέσω ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταχωρούν τα στοιχεία έως 20 οφειλετών τους, που συστηματικά και αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση.

Η καταχώρηση για το 2017 από τους ΟΕΒ ξεκίνησε σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 6 Οκτωβρίου 2017.

Εκτός από τον ΑΦΜ των καταγγελλόμενων γεωργών, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους.