Οι προτάσεις της Ελληνικής Ενωσης Ζυθοποιών για την ανάπτυξη του κλάδου

Οι προτάσεις της Ελληνικής Ενωσης Ζυθοποιών για την ανάπτυξη του κλάδου

Δεν πρόκειται να γίνουν νέες επενδύσεις στη ζυθοποιία στην Ελλάδα αν δεν αλλάξει το βασιλικό διάταγμα που δυσκολεύει έναν κλάδο που είχε 1,9 δισ. ευρώ συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα της χώρας, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτά αναφέρθηκαν στη πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά τη διεύρυνση της Ελληνικής Ενωσης Ζυθοποιών (ΕΕΖ) το 2016 και την ισότιμη εκπροσώπηση μικρών και μεγάλων ζυθοποιείων της χώρας, ο οποίος συνιστά σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και στήριξης της οικονομίας της χώρας. Η διοίκηση της ΕΕΖ ζητεί μεταρρύθμιση διατάγματος που αφορά τη ζυθοποιία, έτσι ώστε οι ζυθοποιίες να μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πρώτες ύλες και να παράγουν άλλα προϊόντα.

Ένας δυναμικός και συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος καθώς από 13 μόλις εταιρείες το 2009, αριθμεί 35 εταιρείες το 2016. Ο κλάδος της ζυθοποιίας αποτελεί σήμερα πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας με τη συνεισφορά του στα φορολογικά έσοδα για το 2015 να ανέρχονται σε 640 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τον ΕΦΚ στην μπίρα για το 2016 να αναμένεται να ανέλθουν στα 160 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η προστιθέμενη αξία του κλάδου στην εγχώρια αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης, η οποία για το 2015 ανήλθε στα 494 εκατ. ευρώ αλλά και η συμβολή του στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας με τις εξαγωγές μπίρας – σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης – να παρουσιάζουν αύξηση 89%, φτάνοντας το 2015 τα 432.000 εκατόλιτρα.

Το 90% της μπίρας που καταναλώνεται στην Ελλάδα παράγεται σε εργοστάσια που λειτουργούν στη χώρα μας, αγγίζοντας τα 3.820.000 εκατόλιτρα παραγωγής για το 2015.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και την τόνωση της εγχώριας παραγωγής τα μέλη της Ελληνικής Ενωσης Ζυθοποιών προτείνουν τον άμεσο εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση μιας δέσμης 5 προτάσεων που – χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό – μπορούν να συμβάλουν δραστικά στην ανάπτυξη καινοτομίας, στην τόνωση της εγχώριας παραγωγής, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της χώρας και τελικά στη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της Ελληνικής Ενωσης Ζυθοποιών για την ανάπτυξη του κλάδου συνδέονται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

  • Προσφορά ευέλικτου πλαισίου για τη χρήση πρώτων υλών, π.χ. χρήση φρούτων στην παραγωγή μπίρας. Η δυνατότητα αυτή θα συμβάλει στην απορρόφηση της παραγωγής ελληνικών φρούτων, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων ελληνικής ταυτότητας που μπορούν να προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μερίδιο στις εξαγωγές.
  • Δυνατότητα παραγωγής και εμφιάλωσης από τα ζυθοποιεία ποτών από ζύμωση, όπως π.χ. ο μηλίτης, γεγονός που θα επιτρέπει την παραγωγή και στη χώρα μας προϊόντων που αυτή τη στιγμή εισάγονται σε ποσοστό 100%.
  • Συμμετοχή των ζυθοποιείων σε επενδυτικά σχέδια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κίνηση αυτή μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση, αφού η ζυθοποιία δεν συμπεριλαμβάνεται ως σήμερα στους κλάδους που επιλέγονται για υπαγωγή σε τέτοια προγράμματα.
  • Παροχή κινήτρων σε αγρότες και ζυθοποιίες για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγή της μπίρας, καθώς και για τη δημιουργία βυνοποιείων και μονάδων επεξεργασίας λυκίσκου.
  • Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα, ώστε να φτάσει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο κλάδος των ζυθοποιών συνιστά επίσης έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες για τη χώρα διατηρώντας 2.000 άμεσες και 61.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά 5.000 προμηθευτές και 3.200 αγρότες-καλλιεργητές ενισχύοντας ουσιαστικά την εγχώρια γεωργική παραγωγή μέσα από προγράμματα συμβολαιακής καλλιέργειας.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ