Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση: Ποια είναι η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά των μελών

Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση: Ποια είναι η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά των μελών

Σε προηγούμενο άρθρο αναφέρθηκαν οι αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2017 στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.

Στις περιπτώσεις των Οικογενειακών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΑΕ) ισχύει ειδικός υπολογισμός και το ετήσιο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης κατανέμεται ισόποσα στα μέλη της.

Για να πληρώσουν όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης την ελάχιστη εισφορά (86,98 ευρώ) θα πρέπει:

  • Για ΟΑΕ 2 μελών (αγρότης, αγρότισσα): καθαρό εισόδημα (κατ’ αρχάς του 2015 και αργότερα του 2016) μέχρι 9.846 ευρώ
  • Για ΟΑΕ 3 μελών (αγρότης, αγρότισσα, ένα ενήλικο τέκνο): καθαρό εισόδημα (κατ’ αρχάς του 2015 και αργότερα του 2016) μέχρι 14.769 ευρώ.
  • Για ΟΑΕ 4 μελών (αγρότης, αγρότισσα, δύο ενήλικα τέκνα): καθαρό εισόδημα (κατ’ αρχάς του 2015 και αργότερα του 2016) μέχρι 19.692 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι για σύνταξη οι αγρότες πληρώνουν κλιμακωτά:

  • το 14% του εισοδήματός τους το 2017,
  • το 16% το 2018,
  • το 18% το 2019,
  • το 19% το 2020,
  • το 19,5% το 2021 και
  • το 20% από το 2022 και μετά.

Επίσης, πληρώνουν το 6,95% του εισοδήματός τους για υγεία και 0,25% για Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.