Οικονομική ενίσχυση 2,2 εκατ. € για τους ρητινεργάτες

Οικονομική ενίσχυση 2,2 εκατ. € για τους ρητινεργάτες

Με συνολικό ποσό 2,2 εκατ. € θα ενισχυθούν οικονομικά οι ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2017.

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,395 ευρώ ανά κιλό ρητίνης, έναντι 0,357 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.