Οικονομική ενίσχυση 2,2 εκατ. € για τους ρητινεργάτες

Οικονομική ενίσχυση 2,2 εκατ. € για τους ρητινεργάτες

Με συνολικό ποσό 2,2 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν οι ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2016.

Δικαιούχοι είναι οι ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. τω νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.
  • Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.
  • Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
  • Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2016.
  • Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,357 € ανά κιλό ρητίνης (2.200.000€/6.153.285 κιλά ρητίνης περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται 6.058.285 κιλά που παραδόθηκαν στις βιομηχανίες και 95.000 που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς).