ΒΙΝΤΕΟ. Πώς όμως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ανέτρεψαν την παραπάνω πολιτική; Παρακολουθήστε το βίντεο...

Η οικονομική κρίση ανατρέπει πολιτικές για το περιβάλλον

ΒΙΝΤΕΟ

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι από τα πιο κοινά αέρια θερμοκηπίου στον κόσμο και η κύρια αιτία αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίο του άνθρακα, εφαμόζει μεταξύ άλλων, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Πώς όμως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ανέτρεψαν την παραπάνω πολιτική; Παρακολουθήστε το βίντεο.