Οικονομική στήριξη 112 εκατ. ευρώ στους γαλακτοπαραγωγούς που μείωσαν την παραγωγή

Οικονομική στήριξη 112 εκατ. ευρώ στους γαλακτοπαραγωγούς που μείωσαν την παραγωγή

Επιτυχία, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν τα κράτη μέλη της Ε.Ε., φαίνεται ότι έχει το πρόγραμμα στήριξης των κτηνοτρόφων που μείωσαν την παραγωγή γάλακτος προκειμένου να συμβάλουν στην εξισορρόπηση του γαλακτοκομικού τομέα.

Περίπου 48.000 γαλακτοπαραγωγοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση της παραγωγής γάλακτος να φθάσει τους 834.000 τόνους. Από τον αρχικό προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ, απορροφήθηκαν σχεδόν 112 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των δικαιούχων κτηνοτρόφων.

Το πρόγραμμα εθελοντικής μείωσης της παραγωγής γάλακτος εφαρμόστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα με τη μείωση της διαθέσιμης ποσότητας γάλακτος στην αγορά και  ταυτόχρονα την αύξηση των τιμών του γάλακτος – υπολογίζεται ότι οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 21%.

Για να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να μειώσουν την παραγωγή γάλακτος επιδοτήθηκαν με 0,14 ευρώ/κιλό παραγωγής γάλακτος που συμφωνήθηκε να μειωθεί. Η οικονομική ενίσχυση καταβλήθηκε μόνο στους κτηνοτρόφους βάσει της πραγματικής μείωσης της παραγωγής, αφού προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για τη μείωση στις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας.

Το εθελοντικό πρόγραμμα μείωσης της παραγωγής γάλακτος ήταν ένα από τα πολλά μέτρα που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω της κρίσης που έπληξε τον τομέα γάλακτος. Συνολικά, περισσότερα από 1 δισ. ευρώ δόθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2015 με τη μορφή μέτρων αγοράς όπως η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και άλλα έκτακτα μέτρα.