Ιταλία: Παρά την κρίση, ο κλάδος της οινοποιίας ανθεί

Η πορεία του κλάδου της οινοποιίας στην Ιταλία κινείται με ρυθμούς που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έως και εντυπωσιακοί, δεδομένης μάλιστα της κρίσης στην οποία βρίσκεται η ιταλική οικονομία.

Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα 2008—έτος έναρξης της οικονομικής κρίσης— μέχρι και το 2013, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του εν λόγω κλάδου αυξήθηκε σωρευτικά κατά 24,9%. Οι συνεχείς αυξήσεις του κύκλου εργασιών αποτελούν στοιχείο εγγύησης της εργασιακής σταθερότητας και της ενδυνάμωσης του κλάδου.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η τράπεζα Mediobanca σε 111 παραγωγικές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 25 εκ. ευρώ, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (92%) προβλέπει άνοδο ή σταθερότητα των εξαγωγών και για το 2014. Επιπλέον, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι το μεγαλύτερο μερίδιο του τζίρου του κλάδου προέρχεται από τους συνεταιρισμούς και ακολουθούν οι ανώνυμες εταιρείες (SPA) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SRL).

Ο αυξημένος κύκλος εργασιών οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στις εξαγωγές, οι οποίες καταγράφουν μια μέση αύξηση, για το διάστημα 2008-2013, της τάξεως του 6,78%. Συγκεκριμένα, για το 2013, εκτιμάται ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών (+4,75%), προήλθε κατά 1,8% από την εγχώρια αγορά και κατά 7,7% από τις διεθνείς πωλήσεις ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης στο σύνολο του κλάδου των τροφίμων και ποτών ήταν +0,3%. Αξίζει να συγκρατηθεί, ότι τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, για το 2013, κατέγραψε ο τομέας των αφρωδών οίνων, με ρυθμούς μεγαλύτερους του 10%.

Βιολογικό κρασί

Ο κλάδος του βιολογικού κρασιού βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση στην Ιταλία. Συγκεκριμένα η καλλιέργεια βιολογικών αμπελιών καλύπτει έκταση 57.000 εκταρίων (ίση με το 6-7% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης), η παραγωγή ανέρχεται στα 502 εκ. λίτρα και το 82% αυτής κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού.

Παρόλα αυτά, και στην εγχώρια αγορά, το βιολογικό κρασί είναι από τα ελάχιστα τμήματα του κλάδου των ποτών που βρίσκονται σε άνοδο, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για το 2013, οι πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων μέσω των δικτύων ευρείας διανομής αυξήθηκαν κατά 4%, διαθέτοντας κύκλο εργασιών της τάξεως των 5 εκ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Η κατανάλωση κρασιού στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ

Ο κλάδος οίνου στην Ισπανία-Παραγωγή, εξαγωγές, κρασιά ΠΟΠ-ΠΓΕ

Ρεκόρ εξαγωγών για τα ιταλικά κρασιά-Οι 3 κυριότερες χώρες εισαγωγής