Όλα τα αλιεύματα είναι χρήσιμα-Απαγόρευση απορρίψεων από την Ε.Ε.

Όλα τα αλιεύματα είναι χρήσιμα-Απαγόρευση απορρίψεων από την Ε.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ

Η ΕΕ απαγόρευσε στους αλιείς να πετούν από το σκάφος ανεπιθύμητα ψάρια και προτείνει ότι αυτά πρέπει να μετατρέπονται αντίθετα σε κάτι επικερδές.

Επιλέξτε ελληνικούς υπότιτλους (κάτω αριστερά) και παρακολουθήστε το βίντεο: