Ολλανδία: Συμπληρωματικό εισόδημα για τους κτηνοτρόφους από τη μετατροπή κοπριάς σε βιοαέριο

Ολλανδία: Συμπληρωματικό εισόδημα για τους κτηνοτρόφους από τη μετατροπή κοπριάς σε βιοαέριο

Οι Ολλανδοί αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να μετατρέπουν την κοπριά αγελάδων σε ενέργεια, μέσω νέου κυβερνητικού προγράμματος.

Η μετατροπή περιττωμάτων αγελάδων σε ενέργεια δεν είναι μια νέα ιδέα, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση οραματίζεται τώρα τη δημιουργία μίας ισχυρής εναλλακτικής πηγής ενέργειας για τη χώρα.

Το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας θα δαπανήσει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ για το ενεργειακό έργο.

Στην Ολλανδία, η γεωργική βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας. Το μεθάνιο που προέρχεται από τα γαλακτοκομικά αγροκτήματα αποτελεί την πλειοψηφία των εκπομπών αυτών.

Μέσω του προγράμματος του υπουργείου, οι Ολλανδοί παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων θα είναι σε θέση να περιορίσουν τις εκπομπές αυτές μέσω της ενοικίασης αναερόβιων χωνευτηριών, τα οποία διασπούν την κοπριά σε βιοαέριο με τη βοήθεια βακτηρίων.

Μια μηχανή μέσα στο αγρόκτημα θα συλλέγει τα περιττώματα στο θόλο του χωνευτηριού, και άλλα μηχανήματα θα εξάγουν τα φωσφορικά και νιτρικά άλατα που οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για λίπασμα.

Οι αγρότες στη συνέχεια θα πωλούν το βιοαέριο σε μία σταθερή τιμή 12ετίας που θα επιδοτεί η κυβέρνηση. Ο μέσος αγρότης αναμένεται να έχει κέρδος 10.000 ευρώ ετησίως από την πώληση του παραγομένου βιοαερίου, καθώς και ενέργεια για την τροφοδότηση της οικίας και των εγκαταστάσεων του.

Ο μεγάλος γαλακτοκομικός συνεταιρισμός FrieslandCampina, ο οποίος αγοράζει γάλα από 13.500-17.000 Ολλανδούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα.

Ο στόχος τους είναι τουλάχιστον 1.000 μεγάλα αγροκτήματα στην Ολλανδία να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ