Ολλανδία: Υπέρ της μείωσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την ΚΑΠ

Ολλανδία: Υπέρ της μείωσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την ΚΑΠ

Αντιπροσωπεία της Ολλανδίας αποτελούμενη από τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και τον συντονιστή για θέματα ΚΑΠ του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, μαζί με τον Πρέσβυ και στελέχη της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, επισκέφτηκαν την Παρασκευή 2 Μαρτίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχαν συνάντηση με τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και στελέχη του Υπουργείου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας». Από την ολλανδική πλευρά επισημάνθηκε η πρόθεση της Χώρας να υποστηρίξει μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο μετά το 2020 κυρίως λόγω Brexit καθώς και μιας περισσότερο στοχευμένης και πιο απλοποιημένης κοινής αγροτικής πολιτικής. Από ελληνικής πλευράς υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία της γεωργίας και κατ’ επέκταση της ΚΑΠ για την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη για τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής των δυο πυλώνων.

Οι δυο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή ενόψει των προσεχών διαπραγματεύσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020 με γνώμονα τα κοινά σημεία που θα μπορούσαν να υποστηριχτούν. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν η αντίθεση στην πρόταση της Επιτροπής για εξωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων, η ανάγκη πρόβλεψης μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020 και η ενίσχυση των προσπαθειών για την ενδυνάμωση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.