Όλο και λιγότερες οι δασικές εκτάσεις παγκοσμίως

Όλο και λιγότερες οι δασικές εκτάσεις παγκοσμίως

Η αποψίλωση των δασών συνεχίζεται παγκοσμίως. Από το 2015 έως σήμερα κάθε χρόνο 10 εκατ. εκτάρια μετατρέπονταν σε άλλες χρήσεις γης, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Την τελευταία δεκαετία, η καθαρή απώλεια δασικής έκτασης παγκοσμίως ήταν 4,7 εκατ. εκτάρια ετησίως. Μια μικρή ακτίνα αισιοδοξίας είναι το γεγονός ότι, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, ο ρυθμός αποψίλωσης είναι βραδύτερος σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Επίσης ενθαρρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι η έκταση των δασών σε προστατευόμενες περιοχές παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά 191 εκατομμύρια εκτάρια από το 1990 και σήμερα το 18% των παγκόσμιων δασών βρίσκεται σε προστατευόμενες περιοχές.

Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς με την υποστήριξη εκατομμυρίων πολιτών να ζητούν περισσότερα μέτρα υπέρ της προστασίας της φύσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα υπάρχουν 4,06 δισεκατομμύρια εκτάρια δάσους, που αντιστοιχούν σε 0,52 εκτάρια για κάθε άτομο στη Γη.