Όλο και περισσότερα είδη φυτών στις κορυφές των ευρωπαϊκών βουνών

Όλο και περισσότερα είδη φυτών στις κορυφές των ευρωπαϊκών βουνών

Οι επιπτώσεις της ραγδαίας εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών και των ανθρωπογενών επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον επιταχύνθηκαν από τα μέσα του εικοστού αιώνα και σήμαναν την απαρχή της «Ανθρωποκαίνου εποχής».

Ενώ οι έρευνες καταγράφουν τις οικολογικές επιπτώσεις της μεγάλης επιτάχυνσης, να πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά (π.χ. μεταβολές στην πανίδα και την χλωρίδα ή τοπικές εξαφανίσεις ειδών), δεν είναι γνωστή η βιοτική απόκριση στην πάροδο του χρόνου. Το κενό γνώσης οφείλεται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων χρονολογικών σειρών, σχετικά με τις αλλαγές της βιοποικιλότητας σε μεγάλες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές εκτάσεις.

Σε ερευνητική εργασία 53 επιστημόνων, η οποία δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Nature», χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων επαναλαμβανόμενων φυτολογικών ερευνών από 302 κορυφές των βουνών της Ευρώπης, που καλύπτουν 145 χρόνια παρατήρησης, για να εκτιμηθεί η χρονική συνέχεια των αλλαγών της αλπικής βιοποικιλότητας, ως ένα παγκόσμια συνεκτικό αποτύπωμα του «Ανθρωποκαίνου εποχής».

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του εμπλουτισμού με φυτικά είδη στα αλπικά οικοσυστήματα της  Ευρωπαϊκής ηπείρου, είναι πενταπλάσια μεταξύ των ετών 2007 και 2016 σε σχέση με το διάστημα από το έτος 1957 έως το 1966. Αυτή η εντυπωσιακή επιτάχυνση εμπλουτισμού με φυτικά είδη των κορυφών των ευρωπαϊκών ορέων, συνδέεται άμεσα με την επιταχυνόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η επιταχυνόμενη άνοδος στην ποικιλία των ειδών στις κορυφές των βουνών, σε μια τόσο ευρεία κλίμακα, καταδεικνύει ότι η επιτάχυνση των αλλαγών που προκαλούνται από την μεταβολή του κλίματος λαμβάνουν χώρα ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του πλανήτη μας, με άγνωστες ενδεχομένως μακροπρόσθεσμες συνέπειες, όχι μόνο για τη βιοποικιλότητα αλλά κυρίως για στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων. Η πρόκληση της σύγχρονης εποχής αποτελεί η καταγραφή του φαινόμενου σε όλη του την διάσταση και τις προεκτάσεις του.

Πηγή: dasarxeio.com