Όλο το ποσό της έκτακτης στήριξης σε κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου

Όλο το ποσό της έκτακτης στήριξης σε κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου

Στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των αθρόων προσφυγικών ροών, θα αποδοθεί το σύνολο της έκτακτης στήριξης, συνολικού ύψους 1,68 εκ. €, που αναλογεί στη χώρα μας με βάση τον Κανονισμό 2016/1613 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από την παραπάνω ενίσχυση τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έχουν τη δυνατότητα από τον Κανονισμό να χορηγούν πρόσθετη στήριξη με ανώτατο όριο το 100 % του αντίστοιχου ποσού που τους αναλογεί.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Ε.Ε το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (π.χ.  περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων, το ύψος της επιπλέον στήριξης κτλ). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε χθες (29 Νοεμβρίου) τη σχετική κοινοποίηση των κριτηρίων κατανομής στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε..

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε να χορηγήσει ολόκληρο το ποσό της έκτακτης στήριξης στους παραγωγούς όλων των ειδών γάλακτος που δραστηριοποιούνται στα νησιά Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, Κως, Λέρος και Μεγίστη, με στόχο την άμεση ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας και εκτατικής (μη ενσταυλισμένης) παραγωγής.

Επισημαίνεται ότι βάσει του αριθμού των ζώων το μεγαλύτερο ποσοστό της ενίσχυσης (~85%) θα κατανεμηθεί στους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης.

Δείτε παρακάτω τα ποσά ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Κράτος μέλος

EUR

Βέλγιο

10 979 636

Βουλγαρία

5 809 941

Τσεχική Δημοκρατία

10 346 106

Δανία

9 294 305

Γερμανία

57 955 101

Εσθονία

8 081 123

Ιρλανδία

11 086 327

Ελλάδα

1 683 910

Ισπανία

14 665 678

Γαλλία

49 900 853

Κροατία

1 517 133

Ιταλία

20 942 300

Κύπρος

10 297 165

Λετονία

9 760 362

Λιθουανία

13 298 661

Λουξεμβούργο

10 560 115

Ουγγαρία

9 543 566

Μάλτα

10 100 092

Κάτω Χώρες

22 952 419

Αυστρία

5 863 491

Πολωνία

22 670 129

Πορτογαλία

3 988 059

Ρουμανία

10 896 083

Σλοβενία

1 145 506

Σλοβακία

2 062 803

Φινλανδία

7 521 715

Σουηδία

6 881 425

Ηνωμένο Βασίλειο.

30 195 996