Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζαχαρότευτλων.e-υποβολή δηλώσεων

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζαχαρότευτλων.e-υποβολή δηλώσεων

Ηλεκτρονικά  μπορούν να υποβάλουν οι τευτλοπαραγωγοί της χώρας από τις 27 Οκτωβρίου 2014 τις δηλώσεις τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εφαρμογή του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζαχαρότευτλων.

Η υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρεωτική προκειμένου οι παραγωγοί να λάβουν και τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας (ΔΑΟΚ) τις δηλώσεις τους το συντομότερο δυνατό προκειμένου να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν τις δηλώσεις τους και να τις διαβιβάσουν πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Οι δικαιούχοι που έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να απευθυνθούν στα αντίστοιχα Περιφερειακά Γραφεία ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ταυτότητά τους ενώ σε περίπτωση εκπροσώπησής τους, θα πρέπει οι εκπρόσωποι να έχουν την ταυτότητά τους και νόμιμη εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.

Για ηλεκτρονική δήλωση εδώ.