Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση των γεωργικών ασφαλίσεων

Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση των γεωργικών ασφαλίσεων

Τη συγκρότηση ομάδα εργασίας για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων αποφάσισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ η μελέτη θα συνδράμει στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συτήματος των γεωργικών ασφαλίσεων.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή ηγεσία του ΥπΑΑΤ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων.

Στόχος της ομάδας αυτής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα να συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα.

Στη διάρκεια των εργασιών της η ομάδα θα μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ.

Επιπλέον, όπως τονίζει η ανακοίνωση, η ομάδα εργασίας θα διερευνήσει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αποζημίωσης καταστροφών.