Οπωροκηπευτικά: Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή

Οπωροκηπευτικά: Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή

Η στήριξη που χορηγείται στις Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή καλύπτει ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από 8 Αυγούστου 2015 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα εξαντληθούν οι ποσότητες σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή την 30η Ιουνίου 2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ).

Οι συνολικές ποσότητες που είχαν εγκριθεί για την Ελλάδα καθώς και οι ποσότητες που έχουν διανεμηθεί μέχρι 15/4/2016 είναι:

Untitled-2