Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων: Εκπαίδευση-Πιστοποίηση από την Ένωση Αγρινίου

Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων: Εκπαίδευση-Πιστοποίηση από την Ένωση Αγρινίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13, ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13) για να μπορούν οι επαγγελματίες χρήστες να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΠΕ, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται τις αμέσως επόμενες μέρες ενεργά να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των παραγωγών και κάθε επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλέον πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κατάρτιση των ενδιαφερομένων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και όλων των παραμέτρων που απορρέουν απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως, για παράδειγμα, η επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κτλ.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Το Τέλος χωρίς … τέλος

Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ