Το Παφίτικο Λουκάνικο στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης της Ε.Ε.

Το Παφίτικο Λουκάνικο στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την εγγραφή του «Παφίτικου Λουκάνικου» ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εγγραφή του Παφίτικου λουκάνικου ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αποτελεί το πρώτο βήμα της υλοποίησης της πολιτικής της Κυβέρνησης «στροφή στην ποιότητα» με την παραγωγή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων του τόπου.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Παφίτικου Λουκάνικου» ξεχωρίζει η παρασκευή του από νωπό χοιρινό κρέας εμποτισμένο με τοπικό οίνο Πάφου και η ωρίμανσή του στον ήλιο. Με την εγγραφή του ως ΠΓΕ το «Παφίτικο Λουκάνικο» αποκτά σαφή ταυτότητα σε σχέση με παρόμοια κρεατοσκευάσματα προστατεύοντας έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Την εγγραφή του «Παφίτικου Λουκάνικου» ως ΠΓΕ ακολουθούν η εγγραφή του «κολοκασιού Σωτήρας» και του «χαλουμιού» ως προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και του «γλυκού τριαντάφυλλου Αγρού» ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) οι φάκελοι των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΕ. Στο επίπεδο του Υπουργείου εξετάζονται ακόμη οι αιτήσεις που υπεβλήθηκαν για το «χοιρομέρι», τη «λούντζα», το «λουκάνικο» και την «ποσυρτή Πιτσιλιάς» για εγγραφή τους ως ΠΓΕ και του «ροδοστάγματος Αγρού» ως ΠΟΠ, οι οποίες αναμένεται σύντομα να προωθηθούν στην ΕΕ για εξέταση.

Η σήμανση των προϊόντων ως ΠΟΠ / ΠΓΕ αυξάνει την προστιθέμενή τους αξία προς όφελος του παραγωγού και της αγροτικής οικονομίας, προσδίδει ταυτότητα στα προϊόντα βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητά τους στις ξένες αγορές προστατεύοντάς τα παράλληλα από το μιμητισμό και εντάσσει την Κύπρο στο γαστρονομικό χάρτη της Ευρώπης εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν του τόπου.