Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας

Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας

Η παράνομη εμπορία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτελεί το 4ο μεγαλύτερο διεθνές εγκληματικό δίκτυο.

Τα τελευταία έτη, σημειώθηκε δραματική αύξηση του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Εκτιμάται ότι περίπου 8 έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως περνούν από τα χέρια ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος και το παράνομο εμπόριο κατέχει την ίδια θέση στην κατάταξη με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων. Αυτό όχι μόνο απειλεί την επιβίωση ορισμένων εμβληματικών ειδών, αλλά καλλιεργεί τη διαφθορά, χρηματοδοτεί πολιτοφυλακές, προκαλεί ανθρώπινες απώλειες και στερεί τις φτωχότερες κοινότητες από ζωτικής αξίας εισόδημα.

Η Σύμβαση CITES αποτελεί σημαντικό μέσο για να τεθεί το παράνομο εμπόριο υπό έλεγχο, δεδομένου ότι μπορεί να λάβει νομικώς δεσμευτικά μέτρα και να συμφωνήσει σχετικά με κυρώσεις κατά των κρατών που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Η ΕΕ κατέστη πλήρες μέρος της σύμβασης CITES το 2015.

Στην 17η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση – 24 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ – τα μέλη της θα εξετάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, η οποία καλύπτει περισσότερα από 35 000 φυτά και ζώα, εξασφαλίζοντας ότι το εμπόριο παραμένει νόμιμο, ιχνηλάσιμο και βιώσιμο, και θα θεσπίσουν νέα δεσμευτικά μέτρα για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Η ΕΕ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως πλήρες μέλος της Σύμβασης CITES και θα επιδιώξει αυστηρότερα διεθνή μέτρα κατά του παράνομου εμπορίου ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας