Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας – Ημέρα προβληματισμού

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας – Ημέρα προβληματισμού

ΒΙΝΤΕΟ

Η καθιέρωση (από τον Ο.Η.Ε. το έτος 1971), της 21ης Μαρτίου (ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη μέρα του εαρινού ηλιοστασίου – πρώτης ημέρας της άνοιξης για τις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου της γης), ως την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, έχει σαν κύριο σκοπό να τονίσει την σημασία των δασών και να καταδείξει την ανάγκη προστασίας τους.

Τα δάση μας, αποτελούν αναντικατάστατο παράγοντα της οικολογικής ισορροπίας, είναι πηγή πλούτου και υγείας και γενικά πολύτιμο αγαθό, για την ύπαρξη και την πρόοδο της ζωής και του πολιτισμού.

Τα δάση, ενώ συνεισφέρουν σε μια σειρά σπουδαίων προϊόντων της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ βοηθούν στη σταθερότητα του κλίματος, διατηρώντας τα υδατικά αποθέματα, και περιέχοντας μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας του πλανήτη, υποβαθμίζονται και εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό. Έτσι τα εναπομείναντα δασικά οικοσυστήματα οφείλουν σήμερα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού του πλανήτη και να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, στην επαπειλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας, στην έλλειψη νερού, στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Είναι φανερό, πως η εύθραυστη ισορροπία Ανθρώπου – Δάσους που διατηρήθηκε για αιώνες, έχει στις μέρες μας διαταραχθεί σε βάρος του Δάσους. Για το λόγο αυτό, η χάραξη και εφαρμογή ορθολογικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι επιβεβλημένη, ενώ η σημερινή επέτειος θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τον καθένα μας προς την προστασία του δάσους. Η 21η Μαρτίου, είναι στην ουσία ημέρα προβληματισμού για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί, και την πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, για να σωθούν οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, να γίνεται λελογισμένη χρήση αυτών, να σταματήσει η διάσπασή τους, να μην γίνει το φυσικό περιβάλλον γενικότερα θύμα της τεχνολογικής – βιομηχανικής ανάπτυξης και θυσία στην κερδοσκοπία και τον πλουτισμό.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, οι αρχές της βιοποικιλότητας, της αειφορίας των καρπώσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της υποχρεωτικής αποκατάστασης του διαταραχθέντος οικοσυστήματος να επικρατήσουν, με σκοπό την ανόρθωση, την διατήρηση και προστασία των δασών.

Πιστεύουμε ότι με την βοήθεια όλων των πολιτών, όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανώσεων και ασφαλώς με την υπεύθυνη θέση και βάση σχεδίου, σύμπραξη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, τα δάση μας και γενικά τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν και θα επαυξηθούν, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην άνοδο του οικονομικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού επιπέδου του λαού μας.

Ας προστατέψουμε λοιπόν το φυσικό μας περιβάλλον για ένα καλύτερο δασικό παρόν, για ένα ελπιδοφόρο δασικό αύριο, για μια καλύτερη ζωή. Η προστασία της φύσης είναι ζήτημα κοινού συμφέροντος.