Τι δείχνει έρευνα του Π.Ο.Υ. για τη παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα του Π.Ο.Υ. για τη παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα

Το ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλοτέρα στην Ευρώπη. Αυτό κατέδειξε έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο “WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”, της οποίας τα επίσημα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες από την Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παιδική παχυσαρκία παραμένει μείζονα απειλή τόσο για την ατομική όσο και για τη δημόσια υγεία, αφού σχετίζεται με πληθώρα σωματικών και ψυχολογικών διαταραχών, που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία και διατηρούνται και στην ενήλικο ζωή.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν τον προηγούμενο μήνα και αφορούσαν το ποσοστό παχυσαρκίας και το ποσοστό σωματικού βάρους πάνω από το φυσιολογικό, παιδιών 6-9 ετών, σε 16 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η έρευνα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, για παιδιά ηλικίας 7 και 9 ετών, έγινε στο πλαίσιο του COSI και συμμετείχαν 5.682 μαθητές του Δημοτικών Σχολείων, 2.758 της Β’ τάξης και 2.924 της Δ’ τάξης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι πάνω από το φυσιολογικό το ποσοστό παχυσαρκίας και σωματικού βάρους στα παιδιά 6-9 ετών σε 16 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να κατέχει τα υψηλότερα.

Το 48,9% των αγοριών και το 44,8% των κοριτσιών της Β’ Τάξη Δημοτικού έχει βάρος άνω του φυσιολογικού και τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα από όλες τις χώρες.

Στα αγόρια της Β’ τάξης το μέσο βάρος ήταν 29,5 κιλά το υψηλότερο, ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 17,7 kg/m2 ο υψηλότερος και το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 23,9%, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΟΥ, το υψηλότερο.

Στα κορίτσια αντίστοιχα, το μέσο βάρος ήταν 29,1 κιλά το υψηλότερο, ο μέσος ΔΜΣ 17,7 kg/m2 ο υψηλότερος και το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 18,6%, το υψηλότερο.

Το 57,2% των αγοριών και το 50,0% των κοριτσιών της Δ’ τάξης Δημοτικού, έχει βάρος άνω του φυσιολογικού.

Στα αγόρια το μέσο βάρος ήταν 38,4 κιλά το υψηλότερο, ο μέσος ΔΜΣ 19,5 kg/m2 ο υψηλότερος και το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 30,5% το υψηλότερο.

Στα κορίτσια, αντίστοιχα το μέσο βάρος ήταν 37,6 κιλά το υψηλότερο, ο μέσος ΔΜΣ 19,2 kg/m2 ο υψηλότερος και το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 20,8% το υψηλότερο της μελέτης.

Όπως έδειξε η έρευνα, οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολλές. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε ποσοστό 9-13% των υπέρβαρων παιδιών και 30% των παχύσαρκων παιδιών. Επίσης δυσλιπιδαιμία καθώς και ινσουλινοαντίσταση και υπερισνουλιναιμία. Το 25% των παχύσαρκων παιδιών έχουν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη και το 45% των νέο-διαγνωσθέντων διαβητικών παιδιών & εφήβων είναι τύπου 2 (ΗΠΑ).

Επίσης, το 57% των παχύσαρκων κοριτσιών και το 35% των παχύσαρκων αγοριών παρουσιάζουν ψυχολογικές επιδράσεις, ενώ το 33% των σοβαρά παχύσαρκων παιδιών, έχουν αποφρακτική άπνοια ύπνου και διαταραχές ύπνου.

Το 65% των παχύσαρκων παιδιών, ηλικίας 5-10 ετών, έχουν τουλάχιστον 1 παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου (Υπέρταση – Υπερλιπιδαιμία – Διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη). Τέλος, το 30% των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων έχουν μεταβολικό σύνδρομο.

Επιπροσθέτως η έρευνα έδιεξε, ότι η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται με την οικογενειακή οικονομική κατάσταση. Η εξαετής οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, λόγω της λήψης θερμιδογόνου φθηνής τροφής, φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους πάνω από το φυσιολογικό όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους εφήβους και στους ενήλικες, με αποτέλεσμα να τίθεται η υγεία τους σε αυξημένο κίνδυνο.

Η παιδική παχυσαρκία έχει αυξημένη συχνότητα σε χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.

Στα αγόρια ηλικίας 7 ετών, σε οικογένειες με ετήσιο προσδιοριζόμενο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000€, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ήταν 18,1 kg/m2 ενώ στα αγόρια σε οικογένειες με εισόδημα άνω ή ίσιο των 30.000€, ήταν 17,27 kg/m2, σαφώς χαμηλότερος.

Αντίστοιχα, για τα κορίτσια ηλικίας 7 ετών σε οικογένειες με ετήσιο προσδιοριζόμενο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000€, ο ΔΜΣ ήταν 17,83 kg/m2 & τα κορίτσια σε οικογένειες με εισόδημα άνω ή ίσιο με των 30.000€, 16,75 kg/m2.

Τα ποσοστά παχυσαρκίας σε αγόρια ηλικίας 7 ετών ήταν 25,5% για ετήσιο προσδιοριζόμενο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 30.000€ και 6,7% για μεγαλύτερο ή ίσιο των 30.000€.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας ήταν 26,4% για κάτω των 30.000€ και 12,5% για εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο με 30.000€.

Διαβάστε επίσης:

«Επιδημία» παχυσαρκίας σε ολόκληρο τον πλανήτη

Σπανάκι: Η λύση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας