Πάνω από 10.000 κύκνοι στο Δέλτα Έβρου

Πάνω από 10.000 κύκνοι στο Δέλτα Έβρου

Στην καταγραφή των κύκνων της 28ης Ιανουαρίου στο Δέλτα Έβρου, στις θέσεις κουρνιάσματός τους, που έγινε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, καταγράφηκαν και πάλι εντυπωσιακοί αριθμοί.

Το Δέλτα αποτελούσε και αποτελεί ένα σταθερό προορισμό για τους διαχειμάζοντες κύκνους – όπως και για πολλά άλλα είδη – καθώς προσφέρει αφθονία τροφής και ασφαλές καταφύγιο.

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχει σημαντική αύξηση τα τελευταία έτη στον πληθυσμό κυρίως των Νανόκυκνων και των Αγριόκυκνων, κάτι που επιβεβαιώνεται και φέτος.

Συνολικά καταμετρήθηκαν περίπου 10.800 κύκνοι!

Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν Βουβόκυκνοι και συγκεκριμένα οι αριθμοί που καταγράφηκαν ήταν:

  • 5.360 Βουβόκυκνοι
  • 3.645 Νανόκυκνοι
  • 1.170 Αγριόκυκνοι και
  • 645 κύκνοι απροσδιόριστου είδους (δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν).

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των Νανόκυκνων που καταγράφηκε αποτελεί τη μέγιστη μέτρηση που έχει γίνει στο Δέλτα Έβρου και στην Ελλάδα γενικότερα, ενώ ο συνολικός αριθμός και των τριών ειδών, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μετρήσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Στην ίδια περιοχή του κουρνιάσματος των κύκνων καταγράφηκαν ακόμα 450 Καστανόπαπιες, ενώ μαζί με τους κύκνους φαίνεται ότι «ταξιδεύει» και ένας Γερανός, ο οποίος τους ακολούθησε στην θέση όπου διανυκτέρευσαν.

evros-delta.gr