Παραδείγματα Υπολογισμού Πληρωμών Άμεσων Ενισχύσεων

Παραδείγματα Υπολογισμού Πληρωμών Άμεσων Ενισχύσεων

Α) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ

Πληρώθηκε την 1η δόση εκκαθάρισης βασικής ενίσχυσης 900 ευρώ.

Στη 2η δόση εκκαθάρισης θα πάρει:

  • 100 ευρώ ως υπόλοιπο από την 1η δόση

+

  • περίπου 480 ευρώ από το πρασίνισμα

Σύνολο 2ης δόσης: 580 ευρώ

Β) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Πληρώθηκε την 1η δόση εκκαθάρισης βασικής ενίσχυσης 900 ευρώ.

Στη 2η δόση εκκαθάρισης θα πάρει:

  • 100 ευρώ ως υπόλοιπο από την 1η δόση

+

  • περίπου 480 ευρώ από το πρασίνισμα

+

  • ποσό που θα αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη ενίσχυση

Σύνολο 2ης δόσης: 580 ευρώ + συνδεδεμένη

Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

Πληρώθηκε την 1η δόση εκκαθάρισης βασικής ενίσχυσης 900 ευρώ.

Στη 2η δόση εκκαθάρισης θα πάρει:

  • 100 ευρώ ως υπόλοιπο από την 1η δόση

+

  • περίπου 480 ευρώ από το πρασίνισμα

+

  • 250 ευρώ την ενίσχυση των νέων γεωργών.

Σύνολο 2ης δόσης: 830 ευρώ

Σχετικά άρθρα: