Αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία – Ευκαιρίες για ελληνικές εξαγωγές

Αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία – Ευκαιρίες για ελληνικές εξαγωγές

Στη Γερμανία το 2015 χρησιμοποιούνταν περίπου 1.078.000 εκτάρια γης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων (αύξηση +2,9% έναντι του 2014), τα οποία αντιστοιχούσαν στο 6,4% του συνόλου της καλλιεργούμενης γης.

“Οργανωμένη” παραγωγή

Στη Γερμανία η πλειονότητα των εταιρειών παραγωγής βιολογικών προϊόντων (53,4%) είναι οργανωμένες σε συνδέσμους (Bioland, Demeter, Naturland, Biokreis, Biopark, Ecoland, Ecovin, Gäa, Ökohöfe, Νaturland), τα μέλη των οποίων κατέχουν το 68,9% της βιολογικά χρησιμοποιούμενης γης.

Ο αριθμός των εταιρειών που παρήγαγαν βιολογικά προϊόντα το 2015 ανήλθε σε 24.343 (αύξηση 4% έναντι του 2014).

Συνολικά οι εταιρείες παραγωγής βιολογικών προϊόντων αντιστοιχούν στο 8,7% του συνόλου των εταιρειών παραγωγής αγροτικών προϊόντων.  To μέσο μέγεθος γης των εν λόγω εταιρειών ανερχόταν σε 44,2 εκτάρια.

Οι πωλήσεις προϊόντων ζωικής παραγωγής ξεπέρασαν της φυτικής παραγωγής

Τα έσοδα των παραγωγών βιολογικών προϊόντων το 2014, παρουσίασαν αύξηση κατά 7% έναντι του 2013 (κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών παραγωγού στο γάλα και στα δημητριακά, της αυξημένης ζήτησης για βιολογικά προϊόντα και της αυξημένης παραγωγής αυγών και πουλερικών) και ανήλθαν σε 1,65 δις ευρώ.

Το 2014 το 52,1% των εσόδων προήλθε από την πώληση προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το αντίστοιχο ποσοστό για προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Η κατανομή των εσόδων των παραγωγών προήλθε κατά 21,9% από φρούτα και λαχανικά, 21% από το γάλα, 16,1% από κρέας, 13,8% από αυγά, 14,7% από δημητριακά και 12,5% από λοιπά προϊόντα. Η μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων των παραγωγών προήλθε από τα αυγά (+23%) και το γάλα (+11%). Στα δημητριακά υπηρξε αύξηση +8%, στα φρούτα 3%, ενώ στα λαχανικά σημειώθηκε μείωση των εσόδων κατά 4%.

Συνολικά οι τιμές παραγωγού για πολλά βιολογικά προϊόντα παρέμειναν σταθερές. Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν στο βιολογικό γάλα, του οποίου η τιμή διαμορφώθηκε σε 48 λεπτά ανά κιλό έναντι 20 λεπτών ανά κιλό συμβατικού γάλακτος και στο χοιρινό κρέας του οποίου η τιμή διαμορφώθηκε σε 3,6-3,7 ευρώ ανά κιλό βιολογικού προϊόντος έναντι 1,3 ευρώ ανά κιλό συμβατικού προϊόντος.

Ο κύκλος πωλήσεων για τον κλάδο εμπορίας βιολογικών προϊόντων το 2015 στη Γερμανία ανήλθε σε 8,62 δισ. ευρώ (+11% έναντι του 2014) και οφείλεται τόσο σε αύξηση τιμών όσο και αγοραζόμενων ποσοτήτων.

Οι τιμές βιολογικών προϊόντων το 2015 σημείωσαν αύξηση 3,1% έναντι του 2014 (λόγω καιρικών συνθηκών και στενότητας τροφοδοσίας). Ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις τιμές των βιολογικών λαχανικών (+7%) και των διαφόρων ποικιλιών μούρων (+14%).

Ίδρυση μεγάλων καταστημάτων

Το 55% του κύκλου πωλήσεων βιολογικών προϊόντων προήλθε από καταστήματα λιανεμπορίου (αύξηση των πωλήσεων τους κατά 13,2% έναντι του 2014), το 31% από τα εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων (+10%), και 13% από άλλα καταστήματα (πχ. αρτοπωλεία, κρεοπωλεία τα οποία αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 5,6%).

Η τάση που παρατηρείται είναι η ίδρυση μεγάλων καταστημάτων στα αστικά κέντρα και το κλείσιμο μικρών μονάδων στην περιφέρεια. Συνολικά το λιανεμπόριο βιολογικών προϊόντων διεξάγεται σε  550.000 τ.μ.

Η παγκόσμια αγορά βιολογικών προϊόντων

Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων το 2014 αυξήθηκε κατά 8% και εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 26,1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 23,9 δις ευρώ προήλθαν από την ΕΕ-28. Η Γερμανία ήταν η αγορά με τον υψηλότερο κύκλο πωλήσεων (7,91 δις ευρώ) στην Ευρώπη (δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως) και ακολούθησε η Γαλλία (4,83 δις ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,3 δις ευρώ).

Στις Η.Π.Α. ο κύκλος πωλήσεων ανήλθε σε 27 δις ευρώ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η μεγαλύτερη αγορά βιολογικών προϊόντων ήταν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, Γαλλία και Κίνα (2,43 δις για το 2013).

Στην Ελλάδα ο κύκλος πωλήσεων εκτιμάται σε 60 εκ. ευρώ (στοιχεία 2010).

Οι καταναλωτές προτιμούν τα τοπικά προϊόντα

Το προφίλ των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων αφορά σε νεαρά νοικοκυριά με μικρά παιδιά. Σημαντικό ρόλο παίζει και η τιμή, αφού σύμφωνα με έρευνα προέκυψε ότι το 1/3 των συνολικών εξόδων για βιολογικά προϊόντα γίνεται από οικογένειες με υψηλό εισόδημα.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για βιολογικά τρόφιμα προτιμούν την τοπική παραγωγή. Πρόκειται κυρίως για άτομα μεγάλης ηλικίας, γυναίκες, λιγότερο ευαίσθητα στην τιμή του προϊόντος, που δεν θεωρούν τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα ως ακριβά.

Ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊοντα

Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Γερμανία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται κυρίως λόγω της ευαισθητοποίησης του Γερμανού καταναλωτή σε θέματα διατροφής και υγείας, ο οποίος είναι διατεθειμένος, σύμφωνα με έρευνες, να πληρώσει υψηλότερη τιμή, εφόσον πεισθεί για την αυθεντικότητα, την τοπική προέλευση, τη σήμανση του προϊόντος με τo χαρακτηριστικό «Fairness», τη προστασία του περιβάλλοντος, τη φροντισμένη εκτροφή του ζώου, τη γεύση, φρεσκάδα και τη συμβολή του βιολογικού προϊόντος στην υγεία του.

Δεδομένης της αυξητικής τάσης για κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία και του γεγονότος ότι η ζήτηση αυξάνει γρηγορότερα της προφοράς ο κλάδος εμφανίζει ευκαιρίες για την Ελλάδα στη βάση ενός οργανωμένου σχεδίου υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών βιολογικών προϊόντων.

Κατάλογος διαδικτυακών επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων

Ένας εξαιρετικά χρήσιμος κατάλογος για την αναζήτηση νέων πελατών και πώληση προϊόντων στην Γερμανία.