Στα 20 εκατ. τόνους η παραγωγή εσπεριδοειδών στις χώρες της Μεσογείου

Στα 20 εκατ. τόνους η παραγωγή εσπεριδοειδών στις χώρες της Μεσογείου

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Για το 2015 η συνολική παραγωγή εσπεριδοειδών στις χώρες της Μεσογείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 20 εκ τόνους, ελαφρά αυξημένη έναντι του 2014 αλλά στα ίδια μέσα επίπεδα της περιόδου 2010 – 2015.

Η παραγωγή στην Ισπανία εκτιμάται μειωμένη κατά 16% έναντι του 2014 εξαιτίας των καλοκαιρινών υψηλών θερμοκρασιών. Η παραγωγή στην Ιταλία εκτιμάται ελαφρά μειωμένη αλλά με αύξηση 3% σε σχέση με τη μέση ποσότητα της περιόδου 2010 – 2015. Η παραγωγή στην Ελλάδα  εκτιμάται αυξημένη κατά 3% έναντι του 2014 αλλά συνολικά 12% αύξηση έναντι της μέσης ποσότητας της περιόδου 2010 – 2015.

Στοιχεία από Agricultural Market Information Company – ΑΜΙ